Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

 

2014. április 29-én Kerekegyházán megalakítottuk a Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesületét.

 

Az egyesület alakulásakor a tagság meghatározta azokat a célokat, melyek megvalósítása érdekében fejtik ki tevékenységüket:

 • A várost szerető, tisztelő és a városért tenni akaró emberek, erők összefogása és képviselete.
 • A városlakók településünkkel kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, tevékenységre ösztönzése.
 • A város és közvetlen környékének, természeti és épített értékeinek megismerése, megőrzése és gyarapítása.
 • Városunk kulturális értékeinek és hagyományainak felkutatása, ápolása és megőrzése, ezen értékek megismertetése időszaki lap vagy más kiadványok kiadása, rendezvények, előadások és konferenciák szervezése által; az egészséges lokálpatriotizmus szellemiségének terjesztése, népszerűsítése.
 • Az egyesület anyagilag vagy erkölcsileg támogatja a Kerekegyházával foglalkozó tudományos kutatásokat és művészeti tevékenységet. Az egyesület céljaival kapcsolatosan pályázatot írhat ki, illetőleg pályázaton vehet részt.
 • Az ősi magyar tradíciók tisztelete, a nemzettudat ápolására és érvényesítésére való törekvés.
 • A város fejlesztése érdekében a szakmai erők mozgósítása, közéleti tevékenységre ösztönzése.
 • A helyi közéletben való aktív szerepvállalás.
 • Hátrányos helyzetű csoportok és egyének társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 • Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik állami, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal és más civil szervezetekkel.

 

Ahhoz, hogy a minket körülvevő multikulturális világban, mint magyar nemzet fent tudjunk maradni nagyon nagy jelentőséggel bír kultúránk, hagyományaink, hagyományos értékeink megőrzése és ápolása, valamint múltunk megismerése és a nagyközönség előtti megismertetése is. Bőven van mire országos és helyi szinteken is büszkének lenni!

Ma már egyre nagyobb igény jelentkezik arra a lakosok körében, hogy minél szélesebb körben megismerjék születési és lakóhelyük történelmét, a település lakóinak korabeli életét és az egyes fontosabb történelmi események településünkre gyakorolt hatását.

Kerekegyháza története csak hézagosan ismert, a település múltjával csak néhány kiadvány foglalkozik, de azok is inkább egy-egy történelmileg fontosabb, ismertebb esemény, vagy rövidebb időszak eseményeihez kapcsolódnak és jórészt a közelmúlt eseményeit dolgozzák fel. A múltunk iránt érdeklődők ezeken a kiadványokon kívül sehol sem juthatnak hozzá olyan dokumentumokhoz, képekhez, iratokhoz, elemzésekhez, amelyből hiteles képet tudnának nyerni a korabeli helyi történésekről.

Sajnos egyre kevesebb olyan kerekegyházi polgár él köztünk, aki 1910-1940 között született, és életét Kerekegyházán élte le, vagy annak egyes viharos vagy békés szakaszában itt élt.

Ez a korosztály még fontos információkkal tud szolgálni gyökereinkről, Kerekegyháza korabeli történéseiről, az általuk megélt helyzetekről, melyek számukra személyes emlékek, de a mi leszármazottaink részére már ez a helyi történelem része lesz. Sok olyan információval bírnak, amelyek máshonnan nem szerezhetők be és a fellelhető dokumentumok fontos kiegészítői lehetnek.

 

Mi úgy látjuk, hogy a 24. órában jár annak a lehetősége, hogy múltunk egyes részeit még megismerjük.

A jelenleg is településünkön élő, vagy korábban itt élt családoknál sok olyan korabeli fénykép, tárgy és irat található, amelytől érthető okokból nem szívesen válnának meg, viszont ezen iratok, dokumentumok, tárgyak, adathordozók fontosak Kerekegyháza múltjának minél szélesebb körű megismeréséhez, dokumentálásához.

Azt is tudjuk, hogy ezek a dokumentumok természetesen fontosak jelenlegi birtokosuknak, hiszen fiatalkorukról, múltjukról szólnak. Egy-két generáció múlva azonban már lehet, hogy a leszármazottak sem ismerik a képeken látható emberek egy részét. A birtok és társadalmi viszonyok átalakulása miatt a korabeli dokumentumok a mai nemzedékek számára már nem bírnak olyan jelentőséggel. Jó esetben ezek az iratok, dokumentumok a padláson végzik – ha nem semmisülnek meg – amellyel múltunk egyes részei is feledésbe merülnek és ezzel együtt az általuk megjelenített események is. Így az adott korszak megismerésének lehetősége is elveszik számunkra, amely később már semmilyen módon nem lesz pótolható.

Ezt szeretnénk megelőzni!

Ezen dokumentumok, fényképek, stb. felkutatását, digitális rögzítését, valamint az idősebb személyek mélyinterjúzását és a velük készült hanganyagok rögzítését tűztük ki célként, és végezzük jelenleg is, hogy azokat megőrizzük az utódainknak,hogy az később is hiteles forrásként kutatható legyen. Ennek érdekében értékmentő gyűjtőmunkát végzünk.

 

Két irányban végezzük gyűjtőmunkánkat:

 1. Szeretnénk felkutatni azon nyilatkozatképes személyeket, akik Kerekegyháza történetéről a családi elbeszélések és saját maguk által megélt élmények alapján hiteles korképet tudnak adni az első világháborút követő és az azóta eltelt időszakról. Ezt hangfelvétellel szeretnénk rögzíteni.
 2. A családoknál feltalálható és Kerekegyháza történetéhez, korabeli eseményeihez kapcsolódó tárgyi emlékek, iratok, fényképek felkutatása és rögzítése. Ezeket olyan formában kívánjuk digitálisan rögzíteni, hogy az eredeti példányokat csak a digitalizálás idejére kérjük átadni, azok egyébként az eredeti a tulajdonosoknál maradnak.

 

Jelen internetes honlapunkon keresztül is közzé kívánjuk tenni digitálisan rögzített anyagainkat, elemzéseinket, hogy minél szélesebb körben megismerhetők legyenek a helyben szervezett kiállítások, műsoros estek és a „MÚLT-KOR” című ingyenes időszaki kiadványunk mellett.

Az összegyűjtött anyagokat szeretnénk megismertetni gyermekeinkkel is. Reményeink szerint ezzel fontossá válhat számukra is, hogy Kerekegyházán élhetnek, jobban kötődnek majd városunkhoz.

Arra kérjük Önöket, hogy akinek a birtokában régi fényképek, dokumentumok, olyan használati tárgyak vannak, amelyek köthetők Kerekegyháza múltjához – kérem jelentkezzenek, hogy lehetőségünk nyíljon azok digitális rögzítésére. Várjuk azok jelentkezését is, akik az általuk megélt eseményekről szívesen beszélgetnének egy interjú keretében.

Természetesen szeretettel várjuk azok jelentkezését is, akik úgy gondolják, hogy magában a gyűjtő munkában szeretnének részt venni!

Ezen munkához kérjük az Önök segítő közreműködését is!

A Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete nevében:

Bodor József

ügyvezető